Автоимунни заболявания и хомеопатия

Това е темата на ХІ-та Национална конференция на Асоциацията на лекарите хомеопати в България, която ще се състои в края на тази седмица в София. На 29 и 30 октомври 2016 г., авторитетни български и международни специалисти ще се съберат на престижния форум, за да обсъдят и да споделят опит в лечението на тези изключително актуални и социално значими заболявания.

Един особено интересен поглед към проблема ще бъде лекцията на д-р Ирена Маждракова – „Микози и автоимунен отговор”.

Представяме ви в аванс част от нейните наблюдения и опит като холистичен лекар-хомеопат, за връзката микози – автоимунни заболявания и начините за хомеопатично лечение на този вид заболявания…