Историята на Виктория

Автоимунен тиреоидит и хомеопатия

Гледайте видеото

Историята на Александър

Ревматоиден артрит и хомеопатия

Гледайте видеото

Хомеопатията в 21 век!

Здравейте, приятели на хомеопатията!

Време е да споделим с вас новината, че тази есен от 15 до 18 ноември, за първи път в България ще се проведе международен хомеопатичен симпозиум на тема:

ХОМЕОПАТИЯТА В 21 ВЕК – ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОМЕОПАТИЯТА В ХУМАННАТА, ВЕТЕРИНАРНА И ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА

Ако сте общо практикуващ лекар, хуманен, дентален или ветеринарен специалист, ако сте начинаещ в хомеопатията или опитен хомеопат – това събитие е точно за вас.

Водещи световни специалисти ще споделят клиничен опит, научни разработки и ще разкажат за практиките за интегриране на хомеопатичното лечения в болнични заведения и в здравната система на своите държави.

Ще има и уъркшоп за научни изследвания в хомеопатията, уъркшоп за доказвания и други програми, насочени към реалната практика. Повече за програмата и лекторите, вижте на сайта на Асоциацията на Лекарите Хомеопати в България.

Стани член

Заявявам, че искам да стана член на Сдружение "ПРИЯТЕЛИ НА ХОМЕОПАТИЯТА" и подкрепям идеите и дейността на Сдружението. Желая да получавам новини, информация за събития, организирани от Сдружението, статии, информация за книги, свързани с хомеопатичното лечение и други подобни. С подписа си декларирам, че съм запознат с Устава от Интернет страницата на Сдружението.

Мисия

НАШАТА МИСИЯ е да ПОПУЛЯРИЗИРАМЕ хомеопатията като метод на лечение; да представляваме и ЗАЩИТАВАМЕ интересите на пациентите, използващи и търсещи хомеопатично лечение; да ПОДКРЕПЯМЕ лекарите хомеопати; да ПООЩРЯВАМЕ научно-изследователската работа в областта на хомеопатията; да ПОВИШИМ ролята на хомеопатията в националната здравноосигурителна система;

Нашето сдружение няма стопанска цел.

ДОБРЕ ДОШЪЛ СИ И ТИ!

Ако вече е помогнала и на теб, можем да продължим заедно по пътя на здравето като приятели на хомеопатията!

Партньори