Историята на Виктория

Автоимунен тиреоидит и хомеопатия

Гледайте видеото

Историята на Александър

Ревматоиден артрит и хомеопатия

Гледайте видеото

Стани член

Заявявам, че искам да стана член на Сдружение "ПРИЯТЕЛИ НА ХОМЕОПАТИЯТА" и подкрепям идеите и дейността на Сдружението. Желая да получавам новини, информация за събития, организирани от Сдружението, статии, информация за книги, свързани с хомеопатичното лечение и други подобни. С подписа си декларирам, че съм запознат с Устава от Интернет страницата на Сдружението.

Мисия

НАШАТА МИСИЯ е да ПОПУЛЯРИЗИРАМЕ хомеопатията като метод на лечение; да представляваме и ЗАЩИТАВАМЕ интересите на пациентите, използващи и търсещи хомеопатично лечение; да ПОДКРЕПЯМЕ лекарите хомеопати; да ПООЩРЯВАМЕ научно-изследователската работа в областта на хомеопатията; да ПОВИШИМ ролята на хомеопатията в националната здравноосигурителна система;

Нашето сдружение няма стопанска цел.

ДОБРЕ ДОШЪЛ СИ И ТИ!

Ако вече е помогнала и на теб, можем да продължим заедно по пътя на здравето като приятели на хомеопатията!

Партньори